Storingsgrafiek

Onze interactieve storingskaart toont het aantal geregistreerde storingsmeldingen per dag. Hiermee krijg je inzicht of er recent in Amersfoort stroomstoringen hebben plaatsgevonden. Een laag aantal meldingen of de afwezigheid ervan kan duiden op een recent ontstane stroomonderbreking of mogelijk een ander probleem.